Farklı İş Kültürleri Yönetimi

Hedef

Katılımcıların iş kültürü farklılıklarını tespit etmelerini sağlayarak, bu farklıklardan kaynaklanabilecek çatışmaları engellemek veya çözümleme metodlarını uygulamalarını sağlamak.

İş kültürlerinde genel kavramların farklı anlamları


• Hedefler, motivasyon, performans ölçümleri
• Yöneticilik ve liderlik modelleri
• İş süreçlerinin planlaması ve yönetimi

7 Farklı iş kültürü boyutu

İş insanları arasındaki ilişkiler
• Nötür ve Duygusal (Direk ve dolaylı iletişim )
• Spesifik ve Kapsamlı (Objektif bakış ve İçselleştirme)
• Bireysel ve Kollektif çalışma (Birey ve Grup motivasyonu)
• İlişki ve kural odaklı iş kültürleri
• Kimliğin veya Başarının etkin olduğu kültürler

Zamana bakış
• Geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları
• Senkron (eş zamanlı) vs Sıralı (sırasal) zaman kullanımı

Dış etkenlerle ilişkiler
• İç ve Dış planlama, kontrol
• Esnek, uyumlu yaklaşım

Yöneticilerin birbirleri hakkındaki düşünceleri?


• Türk yöneticilerin yabancı iş insanları hakkındaki düşünceleri
• Yabancı yöneticilerin Türk iş insanları hakkındaki düşünceleri